Montazne kuce Srbija

Montažne kuće - Monthaus d.o.o. Beograd - Izgradnja montažnih kuća - Stambeni kreditiMonthaus d.o.o. Beograd

Tehnički opis

PRIZEMNE I VIKEND KUćE

Spoljni zidovi d = 22cm

Montažne kuće kopanije "Monthaus" se prave od velikih zidnih panela izrađenih od čvrste drvene konstrukcije (d=130mm) obostrano obložene vlagootpornim OSB pločama (d=11mm), sa termoizolacijom od mineralne vune unutar panela (d=15cm) i parnom branom. Sa spoljašnje strane vrši se ugradnja dodatne izolacije od stiropora (d=5cm) - DEMIT FASADA - sa završnim dekorativnim akrilnim malterom najnovije generacije u boji koju bira investitor. Ovaj dekorativni malter pruža visoku zaštitu fasadnog zida, odličnih je mehaničkih karakteristika, vodoodbojan i paropropustan. Sa unutrašnje strane vrši se dodatno oblaganje zidova Knauf gipskartonskim pločama (d=12,5mm) sa bandažiranjem spojeva.

Pregradni zidovi d = 13cm

Sastoje se od velikih zidnih panela koji se izrađuju od čvrste drvene konstrukcije (d=80mm) obostrano obložene vlagootpornim OSB pločama (d=11mm) sa termoizolacijom od mineralne vune (d=10cm). Sa obe strane vrši se dodatno oblaganje zidova Knauf gipskartonskim pločama (d=12,5mm) sa bandažiranjem spojeva.

Krovna konstrukcija - kuća sa potkrovljem

Sastoji se od krovnih panela izrađenih od rogova (5x15cm) sa gornje strane obloženih OSB pločama (d=15mm), a sa donje strane obloženih OSB pločama (d=10mm) tako da zajedno čine čvrstu drvenu konstrukciju i omogućuju maksimalno iskorišćenje tavanskog prostora. Unutar panela se postavlja izolacija od mineralne vune (d=15cm) i parna brana (PE folija). Sa gornje strane panela se postavlja specijalna vodonepropusna folija, preko koje se postavlja pokrivač od bitumenske šindre (Tegola) pravougaonog oblika ili pokrivene crepom. Sa donje strane krovnog panela se preko OSB ploča montiraju Knauf gipskartonske ploče sa bandažiranjem spojeva. Odvod vode sa krova vrši se horizontalnim i vertikalnim olučnim cevima izrađenim od pocinkovanog lima.

Međuspratna konstrukcija - kuća sa potkrovljem

Izrađena od panela koje čine grede 5x20 cm, sa gornje strane obložene OSB pločama (d=18mm), a sa donje strane OSB pločama (d=10mm) preko kojih se montiraju Knauf gipskartonke ploče (d=9,5mm) sa bandažiranjem spojeva. Unutar panela ugrađuje se izolacija od mineralne vune (d=5 cm) i parna brana. Na spojevima između nosećih greda panela i podne OSB ploče postavlja se specijalna filcana traka radi poboljšanja zvučne izolacije.

Krovna konstrukcija

Izrađuje se na bazi rešetkastih krovnih nosača, preko kojih se postavljaju daske debljine 25mm, a preko njih specijalna vodonepropusna folija koja obezbeđuje dodatnu zaštitu od prokišnjavanja i omogućuje odvođenje kondenzovane vodene pare koja se u zimskim uslovima pojavljuje ispod pokrivača. Zatim se postavlja crepni pokrivač. Odvod vode sa krova vrši se horizontalnim i vertikalnim olucima od pocinkovanog lima. Strehe se podšivaju aluminijumskom lamperijom u boji po želji investitora (BELA I BRAON).

Plafonska konstrukcija

U plafonsku konstrukciju se ugrađuje mineralna vuna (d=15 cm) sa obe strane obložena PE folijom. Sa donje strane rešetkastih krovnih nosača postavlja se metalna podkonstrukcija na koju se montiraju Knauf gipskartonske ploče sa bandažiranjem spojeva.

Zaštita elemenata izrađenih od drveta

Svi elementi izrađeni od drveta premazuju se sredstvom za zaštitu od gljivica, insekata i drugih štetočina.

Ugradnja dimnjaka

Podrazumeva kompletnu ugradnju dimnjaka od gotovih dimnjačkih elemenata po sistemu "Schiedel".

Građevinska stolarija

Ugrađuje se spoljašnja kvalitetna petokomorna PVC stolarija sa dvostrukim "IZO" vakumiranim staklom, izražena od nemačkog profila vrhunskog kvaliteta.

Elektroinstalacija

U spoljašnjim i pregradnim zidovima ugrađene su razvodne kutije i savitljive cevi za postavljanje elektroinstalacije jake i slabe struje. Vrši se ugradnja razvodnog ormara i pomoćnih tabli.

Vodovodna i kanalizaciona instalacija

Vrši se razvod vodovodnih i kanalizacionih cevi unutar objekta.